Oferta

1. Dzień ślubu.
2. Dzień ślubu + plener w tygodniu po ślubie.
3. Sam plener.

Film z dnia ślubu klient otrzymuje na 3 kopiach DVD lub/i za dopłatą wersję HD na jednej płycie BluRay.

TOP